Instalacja Node.js w Linux – przewodnik

Node.js można zainstalować na różne sposoby, w tym wpisie poznasz 3 z nich:

Która z nich jest TA właściwa? To zależy od wielu czynników, niemniej jednak znajomość wymienionych powyżej ułatwi Tobie podjąć właściwą decyzję.

Ja sam na co dzień pracuję w kontenerach Docker, ale dla wygody (tudzież z lenistwa) używam też NVM aby umożliwić sobie zrobienie czegoś na szybko bez konieczności wchodzenia do kontenera. NVM daje wówczas możliwość szybkiego przełączenia się na taką samą wersję środowiska jaką mam w kontenerze. A dlaczego po prostu nie zainstaluję Node.js bezpośrednio w systemie? Zapraszam do lektury.

Instalacja przez menedżer pakietów

Domyślnie Ubuntu ma dostęp do Node.js w jednej ze stabilnych wersji, której? To zależy od wersji systemu. Ten typ instalacji jest jednym z najszybszych i składa się z odpalenia dwóch komend:

sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs

Pierwsza komenda aktualizuje informacje o paczkach zawartych w repozytoriach) , druga instaluje Node.js. Problem w tym że w repozytorium systemowym z reguły znajdują się stare wersje, dlatego warto skorzystać z innego, którego? Proponuję Nodesource.

Instalacja z Nodesource

NodeSource udostępnia oficjalne repozytorium dla najpopularniejszych dystrybucji Linux. Jest tu lista linków do skryptów które przygotują Twoje repozytorium do instalacji wymaganej wersji Node.js:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs

Powyższa komenda pobierze i uruchomi skrypt dodający repozytorium z którego będzie można zainstalować Node.js. 

Instalacje ze źródeł

Wydaje się że ten typ instalacji przysparza najwięcej problemów z racji tego że wcześniej trzeba zaopatrzyć się w wymagane biblioteki a i sam proces kompilacji jest dość długi.

Na początek zainstaluj narzędzia deweloperskie niezbędne do kompilacji. 

„`sudo apt-get install build-essential openssl libssl-dev„`

Następnie musisz wybrać dokładną wersję Node.js, pełna lista wersji znajduje się na stronie https://nodejs.org/en/blog/release/

Po wybraniu wersji, możemy pobrać pliki źródłowe:

wget http://nodejs.org/dist/v0.10.32/node-v0.10.32.tar.gz tar -xvf node-v0.10.32.tar.gz cd node-v0.10.32

Po wykonaniu powyższych komend jesteśmy w katalogu z kodem źródłowym.

Teraz można uruchomić 3 magiczne komendy:

./configure Make Sudo make install

Proces kompilacji zajmie trochę czasu, można iść spokojnie zrobić kawę i zaplanować weekend 🙂

Instalacja poprzez NVM

Node Version Manager to zbiór “skryptów bashowych” za których pomocą będziesz mógł łatwo zarządzać różnymi wersjami Node.js. W przeciwieństwie do poprzednich instalacji, NVM nie działa na poziomie systemu ale na poziomie katalogu użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz pobrać jednocześnie kilka wersji Node.js i szybko przełączać się między nimi w razie potrzeby.

Przed instalacją NVM upewnij się że masz zainstalowane narzędzia deweloperskie:

sudo apt-get update sudo apt-get install build-essential libssl-dev

Teraz można zainstalować samego NVM:

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash

Po zakończonej instalacji należy przeładować bash, tak aby aktualnie otwarta sesja miała dostęp do nowo zainstalowanych skryptów (bez tego musiałbyś się przelogować):

Source ~/.bashrc

Sprawdźmy czy wszystko ok:

nvm --version

Aby sprawdzić które wersje są dostępne do pobrania, używasz komendy ‘ls-remote’:

nvm ls-remote v12.8.0 v12.8.1 v12.9.0 v12.9.1 v12.10.0 v12.11.0 v12.11.1 v12.12.0 v12.13.0 (LTS: Erbium) v12.13.1 (LTS: Erbium) v12.14.0 (LTS: Erbium) v12.14.1 (Latest LTS: Erbium) ...

Jak się pewnie domyślasz sama komenda `ls` wylistuje wersje które są zainstalowane lokalnie:

nvm ls

Lista jest pusta bo jeszcze nic nie zainstalowałeś. Zainstalujmy więc:

nvm install 12.14.1

Pierwsza zainstalowana wersja zostaje domyślną i NVM automatycznie przełączy się na nią.

Po ponownym uruchomieniu systemu to właśnie wersja domyślna będzie zainstalowana.

Po zainstalowaniu kolejne wersji (np. nvm install 8.3.0) będziesz musiał poinformować NVM że chcesz na niej teraz pracować, służy do tego komenda use:

nvm use 8.3.0 nvm use default

Jeszcze “killer feature”, czyli uruchamianie skryptu w wybranej wersji bez przełączania się na nią:

nvm exec 4.2 node --version

NVM wady i problemy:

Manager nie jest pozbawiony wad, przede wszystkim należy wiedzieć że jest to skrypt powłoki, więc przy instalacji dodaje się do pliku .bashrc i uruchamia przy każdym starcie systemu (tudzież zalogowaniu). Jeśli korzystasz z niestandardowej powłoki, (np. Fish Shell) możesz natknąć się na problemy ze względu na różne interpretery skryptów bash – wówczas warto szukać rozwiązania na stronie projektu -> https://github.com/nvm-sh/nvm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.